"LOVE" - Photometria Awards 2017

Subject: LOVE
1-30.4.2017

Competition "LOVE" 2017

Exhibitions

Under the auspices of Cultural Center of Ioannina

Duration: 31.5-11.6.2017
Theme: LOVE
(The Entrance is free for all the exhibitions at Photometria Festival)

 

 

Exhibitions:

Municipal Cultural multiplex - (Palea Sfagia of Ioannina), Duration: 31.5-11.6.2017

Opening: 31.5.2017, 21:00

Exhibition of the 25 best pictures of "Love" Competition 2017

 

 

Municipality's Cultural Center of Ioannina (Agias Marinas 55), Duration: 3-11.6.2017 

Opening: 3.6.2017, 21:00

Group exhibition of RANDOM (Hungary)

Group exhibition of RANDOM (Hungary) & Photographic Village

 

Municipal Gallery of Ioannina (Korai 1), Duration: 1-30.6.2017

Opening: 1.6.2017, 20:00

Stefanos Paschos

 

Folklore Museum "Kostas Frontzos" (Michail Aggelou 42), Duration: 2.6-1.7.2017

Opening: 2.6.2017, 19:00

Christos Kapatos

 

 

The Silversmithing Museum (Castle): 4-30.6.2017

Opening: 4.6.2017, 21:00

Tran Viet Van

 

 

Arhontiko Misiou, Duration: 1-11.6.2017

Opening: 1.6.2017, 21:00

Alain Laboile

 

Soufari Sarai, Duration (Castle of Ioannina): 3-11.6.2017

Opening: 3.6.2017, 12:00

FOTORASI- Ioannina

EFE - Preveza

KADRO - Filippiada

Fospi - Ioannina

FOA -Arta

ART8 - Agrinio

FOTOLEKE - Corfu

Photographic Club Papagou - Holargos

Photografistes - Ioannina

Corinthian Photography Club

Fotoporoi, KLIKers, F - Thessaloniki

Photographic Club - Kavala

 

 

Mouselimis Photography Store (Vlahlidi 6), Duration: 6-30.6.2017

Opening: 6.6.2017, 21:00

Parallel Voices

Han Shun Zhou


Polidefkis Asonitis


Vassilis Zaverdas

 

 

Amimoni Gallery, Duration (Tositsa 16): 2-11.6.2017

Opening: 2.6.2017, 21:00

Parallel Voices

Frederic Luczak


Nikolaos Chrysos


Stavros Stamatiou

 

 

-1 Gallery, The Lounge Bar (Pargis Square): 3-11.6.2017

Opening: 3.6.2017, 22:00

Parallel Voices

Antigoni Kourakou


Konstantinos Gdontakis


Savvas Kois

 

Saligaros gallery, (Anexartisias 70-72, Stoa Alieos): 6-30.6.2017

Opening: 6.6.2017, 22:30

Photocitizens

Davide Palmisano
Rita Tolkeridou
Dimitris Vavouras
Eleni Pontiki
Emanuele Donazza
Ioannis Robokos
Ioannis Xondrogiannis
Adam Sylaiounis
Afroditi Aggeletopoulou
Aggelos Barai
Aliki Koutoura
Dimitra Komnari

 

 

Saint George Gate - (Castle of Ioannina), Duration: 5-11.6.2017

Opening: 5.6.2017, 21:00

Panagiotis Chrisovergis