"I have a dream" - Photometria Awards 2019

Subject: I have a dream
1-30.4.2019

Competition "I have a dream" 2019
CONTESTS/ Change? 2013

Photometria Awards 2013 "Change?"

Theme: Change?

The change of a situation, a behaviour, a thought, a feeling. But again it can be definitive, partial or complete, as it happens with the time and temperature. It is also understood as substitution, of a face or object.

It is also alteration and transformation. The return of something earned or the visible alteration on the structures of a community.

Anyway, it is a matter of our times.

 

Jury

The 5- member committee consisted of Andre Bakker, Kostis Emmanouilidis, Fotini Papachatzi, Konstantinos Vassis and Kostis Mouselimis.

 

The photographers' names of the exhibition are:

Jonnek Jonneksson (1st Jury Award), Spisos Zervoudakis (2nd Jury Award). Christos Dinopoulos (3rd Jury Award), Konstantinos Valtsanis (Audience Award), Periklis Fotodimos, Vaggelis Giotopoulos, Alexandros Anagnostidis, Savas Kois, Eleni Machaira, Andreas Nikolarakis, Konstantinos Gdodakis , Markos Kiprianos, Xenikos Petros, Vasilis Ritas, Evita Tachataki, Alkisti Papadopoulou, Kiriaki Fragkiadaki, Elias Seferidis, Spiros ? Anastasios Tsampas, Georgia Kidonaki, Giorgos Marazakis, Christos Kosmas, Stamatiou Stavros, Alexandra Mpriasouli, Vasileios Bekiaris.

 

 

Contest results Photometria Awards 2013

1st Jury: Jonnek Jonnekson

2nd Jury: Spiros Zervoudakis, A1

3rd Jury: Christos Dinopoulos, infected

Audience Award: Konstantinos Valtsanis, Change of Glance


ALL PHOTOS/ Αλλαγή; 2013

__20130525_1136604258
__20130525_1386606063
__20130525_1681771470
__20130525_1902622915
__20130525_2044218197
__20130526_1060034900
__20130526_1978085383
__20130526_2096944270
___20130513_1899843597
___20130514_1255224587
___20130516_1426958300
___20130517_1343125575
___20130520_1564437521
___20130520_2075810846
___20130521_1412658284
___20130521_1833827786
___20130522_1040897269
___20130523_1186930362
___20130523_1772472046
___20130525_1376655158
___20130526_1091848229
___20130526_1278014448
___20130526_1409557685
___20130526_1575806553
___20130526_1714970600