"I have a dream" - Photometria Awards 2019

Subject: I have a dream
1-30.4.2019

Competition "I have a dream" 2019

PHOTOGRAPHERS/ Parallel Voices

Mouselimis Photography Store, (Vlahlidi 6)

Duration: 31/5 - 7/6/2015
Mon, Wedn & Saturday: 10:00-14:00
Tue, Thursday, Friday: 10:00-14:00, 17:30-21:00
Sunday: Closed

Thimomeno Portraito, (Kapodistriou 20)

Duration: 31/5 - 7/6/2015
Monday-Sunday: 10:00-22:00

GIANT, (Archiepiskopou Makariou 25)

Duration: 1/6 - 7/6/2015
Mon, Wedn & Saturday: 10:00-14:00
Tue, Thursday, Friday: 10:00-14:00, 17:30-21:00
Sunday: Closed

9 Photographers from Portfolio Contest:

Afrofiti Aggeletopoulou

Constantinos Chatzis

Fotoula Kotsia

Niki Panou

Panagiotis Filippou

Vasilis Gonis

Vasilis Pantelidis

Giorgos Digalakis

Ioannis Benekos