ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Emails & infos:

Γενικές Πληροφορίες: info@photometria.gr
Χορηγίες & Δημόσιες σχέσεις: press@photometria.gr
Διαγωνισμός Photometria Awards: competition@photometria.gr
Διαγωνισμός Portfolio: portfolio@photometria.gr
Τμήμα προβολών: films@photometria.gr
Εκπαιδευτικά Προγράμμάτα: seminars@photometria.gr