ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Γενικές Πληροφορίες:

info@photometria.gr

Χορηγίες & Δημόσιες σχέσεις:

press@photometria.gr

Διαγωνισμός Photometria Awards:

competition@photometria.gr

Διαγωνισμοί Portfolio:

portfolio@photometria.gr

Τμήμα προβολών:

films@photometria.gr

Εκπαιδευτικά Προγράμματα:

seminars@photometria.gr

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
© Photometria International Photography Festival