• Αγγλικα
  • Ελληνικα
FRAMES

 

Το Photometria συμμετείχε για την διετία 2013-2015 στο πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων ή και οργανισμών, που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων GRUNDTVIG Εκπαιδευτικές Συμπράξεις. Το θέμα της σύμπραξης ήταν Frames of European Common Life (Καρέ της Ευρωπαϊκής κοινής ζωής). Οι συμμετέχοντες φορείς της σύμπραξης ήταν: CIDI (Ιταλία, συντονίστρια), Crossing Borders (Δανία), The Greener Bourgas Foundation (Βουλγαρία), Fundacja Centrum Aktywnoci Twrczej (Πολωνία) και Έντευξις (Ελλάδα). Η εκπαιδευτική σύμπραξη διήρκησε 18 μήνες και στόχευε στην προώθηση της ολοκλήρωσης και ανάπτυξης της ευρωπαϊκής ένταξης με τη χρήση της φωτογραφίας. Η εταιρική σχέση δημιούργησε μια ευρωπαϊκή κοινότητα ερασιτεχνών φωτογράφων, οι οποίοι μοιράστηκαν την τεχνική εμπειρία και τις βέλτιστες πρακτικές,  συνεργάστηκαν για να χρησιμοποιήσουν το φωτογραφικό μέσο ως μέσο κοινωνικής έρευνας και να στοχαστούν σε θέματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Η συνεργασία αποσκοπούσε στην προώθηση της κινητικότητας των ενηλίκων εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών, και της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκών οργανισμών που ασχολούνται με την φωτογραφία.