Σεμινάρια 2020
Photometria Academy – Artists talk (αναβολή μέχρι νεοτέρας)

 

Ηρακλής Παπαϊωάννου – Παναγιώτης Παπαδημητρόπουλος – Σπύρος Στάβερης – Δημήτρης Μυτάς

Συμμετοχή: ελεύθερη