Σεμινάρια

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Συζήτηση: 50 χρόνια Πολυτεχνείο 1973-2023

Αριστοτέλης Σαρρηκώστας

Περιγραφή

Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημ. Χατζής» (Παλαιά Σφαγεία)

Σάββατο 23.9, 18:00 – 20:00 

Κόστος: Δωρεάν

Artist Talks

Ηρακλής Παπαϊωάννου, Περικλής Αλκίδης, Sarah Cooper and Nina Gorfer,

Alfonso Vidal-Quadras, Noemi Comi, Κατερίνα Σαμαρά

Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημ. Χατζής» (Παλαιά Σφαγεία)

Κυριακή 24.9, 11:00 – 13:00 

Κόστος: Δωρεάν

“Φωτογραφικά βιβλία. Ιστορία του μέσου και σύγχρονη σκηνή”

Γιώργος Γιατρομανωλάκης

Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημ. Χατζής» (Παλαιά Σφαγεία)

Σάββατο 30.9, 18:00 – 20:00 

Κόστος: Δωρεάν

© Photometria International Photography Festival