Συμμετοχή

 

 

Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στον διαγωνισμό

Photometria Awards 2024 Constructed Realities

 

Αποτελέσματα, επιλεγμένες φωτογραφίες και νικητές θα ανακοινωθούν σύντομα.

 

 

 

 

 

© Photometria International Photography Festival